04 de novembre 2007

FA FRED A LA CALDA

per dir-se Font Calda només li faltaria la calefacció