13 d’octubre 2008

Llenegues, per fi

On hi hagi una bona llenega, que s'apartin tots els rovellons