06 de gener 2008

IL.LUSIÓ DE LA BONA, DE LA BONA

patges i pintores una relació curiosa