08 de març 2010

POT APARTAR EL COTXE


El propietari o aria del cotxe mostassa el pot apartar, estem "llimpiant" el carrer i ens impossibilita la tasca. Gràcies. Servei de neteja de l'av. Barcelona.